Stödsystem för datalagring

För två år sedan antog EU-parlamentet ett kontroversiellt direktiv om datalagring (2006/24/EC) som syftar till att ge stöd i kampen mot terrorism och grov kriminalitet. Linköpingsföretaget Netadmin Systems har tagit fram ett stödsystem för loggning av elektronisk trafikinformation som uppfyller kraven i direktivet.

Enligt det så kallade datalagringsdirektivet tvingas teleoperatörer och nätägare att i upp till två års tid lagra information om tele- och internettrafiken i sina nätverk. De enskilda medlemsländerna ska inkorporera direktivet i sina nationella lagstiftningar senast under 2009 och först ut är Danmark.

Linköpingsföretaget Netadmin Systems, som utvecklar mjukvaror för automatisering av affärs- och driftsprocesser i stads- och fastighetsnät, befinner sig i en internationell expansionsfas och till följd av krav från danska kunder har företaget nu utvecklat en modul för loggning av trafikinformation som uppfyller både direktivets och den danska polismyndighetens krav.

Direktivet medför skyldighet för telefoni- och internetleverantörer att lagra abonnentinformation. Telefonidata som visar varifrån, när och till vem en person ringer ska sparas. Även SMS och MMS lagras. När det gäller internettrafik sparas id-uppgifter om använd dator eller IP-telefon och den IP-adress som abonnenten haft vid varje given tidpunkt. Tillhandahållare av e-posttjänster skall också lagra uppgifter om bland annat avsändare och mottagare av e-postmeddelanden. För mobiltelefoni ska också geografisk positioneringsinformation sparas. Däremot lagras inte själva innehållet i  samtalen eller e-posten.
– Lagringstiden och exakt vilken typ av data som ska lagras kommer att variera mellan olika länder, varför vi har utvecklat ett modulärt system som lätt kan anpassas till nationella skillnader i direktivets tillämpning”, säger Anders Lindén, vd i Netadmin Systems.

Comments are closed.