Starkt kassaflöde och god vinst för Kitron

Som väntat rapporterar idag Kitron under sitt fjärde kvartal en god vinst: 462,4 MNOK. Intäkterna steg med 4,4 procent, jämfört med motsvarande period förra året.

EBIT ökade med 416 procent, från Q4 2011 till Q4 2012, till 23,4 MNOK. Samtidigt ökade kassaflödet från den operativa verksamheten till 84,6 MNOK, från 13,9 MNOK.
Kvartalsrapporten pekar också på en avsevärd minskning av lagret, på en snabb ökning av lönsamheten framöver, på att rekonstruktionen i Sverige lyckats väl och på stora kontrakt inom den medicinska sektorn. Det medicinska avtalet löper under två år och står för en omsättning på mellan 350 och 400 MNOK. Tillverkningen kommer att i huvudsak ske i Kitrons fabrik i Arendal, men en del kommer att produceras i Kitrons fabrik i Ningbo, Kina.
Offshore/marine fortsätter att vara det starkaste marknadssegmentet med 78,5 procents ökning, jämfört med samma kvartal föregående år. En positiv utveckling visar också marknadssegmenten försvar/flyg och medicin.

 

Comments are closed.