Standardbyte vid hd-utsändningar till hösten

Den 1 mars, efter sändningarna från OS i Vancouver, upphör SVT:s försökssändningar av hd (SVT HD) i marknätet i Mälardalen i Sverige.

Sveriges television (SVT) planerar för en hd-omstart i marknätet till senhösten 2010. Då som en del av den bredare start av hd i marknätet som aviserats av Radio- och TV-verket (RTVV), enligt ett pressmeddelande.

 Processen för tillståndsgivning ska redan vara påbörjad. RTVV presenterade för några veckor sedan ett utkast till strategi för tillståndsgivningen för sändningar i marknätet 2010-2014.

Man förordar att en ny väsentligt effektivare teknik (DVBT-2/MPEG4) ska användas för hd-sändningar. Den teknik som nu används (DVBT/MPEG4) är inte aktuell för permanenta hd-sändningar i marknätet. RTVV:s beslut utgår från ett svar som marknätsoperatören Teracom gett på ett antal frågor om teknikval för framtiden.

– SVT delar de slutsatser som Teracom och RTVV kommit fram till. Med den nya tekniken kan man rejält öka antalet hd-kanaler, säger Jan-Olof Gurinder, distributionschef på SVT.

Utrymmet i sändarnätet i Mälardalen kommer att användas för det nya nät som nu planeras att successivt byggas ut i hela Sverige. Arbetet startar direkt efter de olympiska spelen.

SVT kommer inom kort att hos regeringen begära om tillstånd för att få sända två hd-kanaler i marknätet. Vid vilken tidpunkt SVT:s hd-tjänst kan nå nästan hela landet (98%) beror på hur snabbt Teracom kan bygga ut sändarnäten. De två hd-kanalerna från SVT skulle i princip bli parallell-sändningar av SVT1 och SVT2.

Hd-sändningar i den nya tekniken DVBT-2/MPEG4 förutsätter att hushållet har en box, eller en så kallad IDTV, med mottagare för ”T2”. Sådan utrustning kommer att vara helt ”bakåtkompatibel” för dagens sändningsteknik, det vill säga en ny sådan box kan även ta emot standard-tv-sändningar.

SVT:s sändningar i så kallad standard-tv kommer att fortsätta som idag under överblickbar tid. SVT:s hd-tjänster i marknätet kommer att vara fri-tv på samma satt som de nuvarande kanalerna.

– SVT räknar med att kunna bygga ut hd-sändningarna utan att krav på höjning av radio- och tv-avgiften blir aktuell.

– När det blir klart hur många hd-kanaler som SVT kommer att kunna sända i marknätet kommer vi att ta upp diskussioner med satellit- och kabelkoperatörerna om hd-tjänsterna från SVT på dessa plattformar. De nuvarande sändningarna av SVT HD hos dessa operatörer påverkas inte av omstarten i marknätet.

Comments are closed.