SSF satsar 30 miljoner kronor på Industridoktorand 2023

För tionde året i rad finns nu möjligheten att söka bidraget SSF Industridoktorand! 30 miljoner kronor satsas på forskning och forskarutbildning för 12 industridoktorander. Utlysningens mål är att stärka samarbetet mellan akademi och näringsliv. Bidraget löper under utbildningstiden för doktoranderna och ska resultera i en doktorsexamen.

Syftet med programmet är att bidra till excellent forskning inom de områden SSF finansierar: naturvetenskap, teknik och medicin. Forskningen ska också främja korsbefruktning mellan akademi och industri och bidra till utbildning av doktorander inom områden som är strategiskt relevanta och stärker Sveriges konkurrenskraft.

Satsningen gäller personer som ännu inte är antagna till forskarutbildning. Doktoranden ska under bidragsperioden bedriva forskning och vara till minst 80 procent anställd vid ett företag, samt ha två handledare, en vid lärosätet och en vid företaget. Lärosätet måste vara svenskt.

Huvudsökande är handledare för doktoranden vid lärosätet. Medsökande är handledare på företaget. Om projektet omfattar klinisk forskning kan företaget vara ett sjukhus.

Sista ansökningsdag är den 23 maj 2023 kl 14:00.

Comments are closed.