Spetsteknologi lockar unga radioamatörer

Den ungdomsverksamhet  som föreningen Sveriges Sändareamatörer, SSA, genomför har visat sig ge mersmak: Många söker sig till utbildning vid tekniska högskolor eller får meriter som resulterar i anställning  på attraktiva tekniktjänster. Det berättade Tore Andersson, SSAs ordförande med signalen SM0DZB, under branscheventet SEE i Kista förra veckan.

– Efter att ha tagit sitt certifikat vill många ungdomar komma vidare och söker utmaningar. Vi kan hjälpa dem att vidareutvecklas inom de många, mycket avancerade teknikområden som finns inom radioområdet, säger Tore Andersson.  Den här hobbyn ger många möjligheter till att bara lära sig mer om elektronik och radioteknik.  Man måste även idag behärska datorteknik, programmering, mekanik och förstå olika typer av vågutbredning.  Att vara sändaramatör innebär en gränslös hobby!
Engagemanget inom SSA har bland annat lett till att ungdomar fått upp ögonen för att vidareutbilda sig, t ex på KTH, och aktiviteterna har också resulterat i att ungdomar förkovrat sig i specialområden som resulterat i anställningar.

Mikrovåg
I SSAs monter på SEE flockades såväl  radioamatörer med lång erfarenhet  som ungdomar och lärare. Många lät sig imponeras av det som visades, t ex den här portabla transceivern med parabolantenn för 47 GHz:

Observera  S/M-omkopplarens utformning: Ett servo för radiostyrning vrider en vågledare för att koppla in antennen  till mottagare respektive sändare.

I montern på SEE demonstrerade SSA bl a fjärrstyrning av kortvågsradio och  antenner med rotorer via mikrovågs- och fiberlänkar .  På toppen av den höga hotellbyggnaden i anslutning till Kistamässan  fanns radiolänkar, riktade  mot en kortvågsstation på Kvarnberget i Täby och mot en kortvågsstation i Hallstavik.
Operatörerna i mässmontern  skötte sina transceivrar som brukligt, fast egentligen användes bara frontpanelerna som ett kommunikationsgränssnitt mot de fjärrbelägna transceivrarna.

Störd radiomiljö
Många sändaramatörer i städer bygger idag upp radiostationer  i  sina sommarstugor för att kunna operera i en störningsfri miljö.
–  Förr kunde analog TV störas genom att radioamatörernas starka RF-signaler i LF-detektering i TV-mottagare. Idag är problemet det motsatta:  Många LED-lampor och plasma-TV ger idag starka störningar.  Sammantaget har brusnivån i storstäder ökat markant och blivit ett gissel, säger Mikael Grimsland, som är störningsfunktionär inom SSA.
Vi återkommer med en rapport om detta.
Medan man förr ofta byggde effektstarka slutsteg är det många radioamatörer som idag har valt den motsatta vägen: Att sända med låg effekt. Vid digitala moder, där låg bandbredd används , går det att kommunicera med så lågt signal/brusförhållande att signalerna inte kan höras  med örat.
En typ av sådan kommunikation är WSPR som uppfanns av nobelpristagaren och radioamatören Joe Taylor med signalen K1JT. Eftersom mottagningen sker med bara 6 Hz bandbredd krävs det mycket låga signalnivåer för detektering. Läs mer på Wikipedia om det!

Radiodag på Vaxholms kastell

Täby sändaramatörer, i samarbete med andra klubbar,  kommer lördagen den 23 augusti att arrangera en radiodag som speciellt riktar sig till ungdomar.  Med ett antal radiostationer kommer man att aktivera olika frekvensband och transmissionssätt. Bland annat kommer man att demonstrera AMPRnet, AMateur Packet Radio Network där TCP/IP används som Internetprotokoll för överföring mellan ett när av radiostationer.
Mötet hålls på Vaxholms kastell där besökarna kan få en guidad tur. Dagen till ära firar man dessutom att Vaxholm radio fyller 100 år.

 

Comments are closed.