South Pole skickar Linux till rymden

Svenska South Pole Consulting med Jonas Bonn i spetsen har ansvarat för Linuxporteringen till OpenRISC, en öppen källkods CPU-arkitektur. När Linux 3.1 släpps senare i höst kommer den att finnas med som standard. Första utmaningen är ett stort kliv rakt ut i rymden i samarbete med satellittillverkaren ÅAC Microtec.

 

Sedan mars 2010 har svenska South Pole AB arbetat med stödet för OpenRISC-plattformen i Linuxkärnan och redan i juni samma år kunde man leverera en fungerade version baserad på dåvarande kärnan 2.6.35. Sedan dess har man löpande anpassat OpenRISC-stödet till senare släppta Linuxkärnor i väntan på att koden skulle integreras i den officiella kärnan.

ÅAC Microtec använder OpenRISC processorn i flera produkter ämnade för framför allt små satelliter. ÅAC har dragit fördel av att OpenRISC-arkitekturen är öppen källkod och har utvecklat en feltolerant version kallad OpenRISC 1200-FT för kritiska tillämpningar inom exempelvis rymd-, flyg- och fordonsindustrin.

– South Poles arbete med Linuxkärnan och kompileringsverktygen till OpenRISC-arkitekturen har bidragit stort till genomslaget av ÅACs produkter inom rymdindustrin, med unika avtal med NASA som användare av OpenRISC 1200-FT baserad avionik. säger Fredrik Bruhn, vice vd vid ÅAC Microtec.

– Det har varit mycket givande för vårt företag att vara med om en så kvalificerad uppgift som det innebär att lägga till stöd för en helt ny CPU-familj till den officiella Linuxkärnan. Trots 10 års arbete med kvalificerade uppdrag inom lågnivåutveckling av Linux så blir detta vår tyngsta referens hittills säger Jakob Sandgren, vd för South Pole.

Den största fördelen med att en arkitektur stöds av Linux är att en stor mängd mjukvara finns för detta operativsystem. South Poles arbete innebär att även OpenRISC-plattformen nu kan nyttja dessa program. I samband med det här arbetet så har vi gjort en del generella förbättringar som framöver kommer att underlätta för ny arkitektur som vill stödjas av Linux. I och med dessa och andra förändringar som gjorts i senare kärnor uppskattar South Pole att en enklare arkitektur idag kan integreras i kärnan på några få månader. South Pole skriver i ett pressmeddelande att de ser fram emot sitt ansvar för OpenRISC-arkitekturen i Linuxkärnan och nya utmaningar, även med andra arkitekturer.

– Nya arkitekturer kommer inte varje dag så det är en ära att få förtroendet att ansvara för denna del av Linux. Att hacka Linux är vad vi på South Pole gör bäst så det är jättekul att ha fått en utmaning av denna storlek att jobba med, säger Jonas Bonn som är huvudutvecklare för denna uppdatering vid South Pole.

Comments are closed.