Snabbladdning testas i Göteborg

Snabbladdning av Li-jonbatterier kan komma att öka användningen av elbilar. Efter 20 minuters laddning kan du köra ytterligare tio mil med din elbil.

Nu startar Test Site Sweden ett snabbladdningsprojekt tillsammans med ABB, Göteborg Energi och TurningPoint för att prova och utvärdera snabbladdning för elbilar i Göteborg.

Dagens elbilar har en begränsad räckvidd. Fordonstillverkare, kraftbolag och kraftindustriföretag har nu gått samman i ett konsortium för att sprida en gemensam standard för snabbladdning av elfordon. Med en ökad räckvidd skulle elbilens kundnytta öka och i förlängningen även attraktionskraften. Två av dessa snabbladdningsstationer skall nu provas i ett projekt i Göteborgsområdet.

– Vi vill vara tidigt ute i Norden med att tillhandahålla testmöjligheter för snabbladdning av elbilar med Li-jonbatterier. Testmiljön är värdefull för fordonstillverkare som arbetar med elbilar, säger Martin Borgqvist, projektledare vid Test Site Sweden på Lindholmen Science Park.
– Erfarenheter från Japan har visat att tillgänglig snabbladdning i tätorter väsentligt ökar användningen av elbilar. Tilltron till elbilen som transportmedel ökar och körsträckorna mellan laddtillfällena blir längre. I takt med att antalet snabbladdare ökar liksom effekten hos de enskilda laddarna kommer påverkan på elnätet inte vara försumbar. Vi vill med detta projekt fältmässigt undersöka denna påverkan, säger Bertil Nygren, ABB Corporate Research.

Snabbladdning kan revolutionera användningen av elbilar. Efter 20 minuters laddning kan du köra ytterligare tio mil med din elbil. Nu startar Test Site Sweden ett spännande snabbladningsprojekt tillsammans med ABB, Göteborg Energi och TurningPoint för att prova och utvärdera snabbladdning för elbilar i Göteborg.

Inledningsvis kommer projektet att fokusera på säkerhet vid laddning, kommunikation mellan elbil-laddstation-elnät och placering av snabbladdstationer. Resultatet kommer också att innehålla nödvändig dokumentation och tillstånd för installation av snabbladdstationer.

– Snabbladdaren gör det möjligt att förbättra användningen av elfordon. Med ett antal snabbladdare i städer och dess närhet kan vi minska förarens rädsla att “elbränslet" tar slut. Erfarenheten visar att idag laddas batterierna redan efter cirka 40 % användning. Med en snabbladdare i närområdet skulle användningsnivån kunna ökas till 70-80 %. Detta gör elbilsupplevelsen tryggare och möjliggör längre resor med elbilen, 
säger Carl-Johan Mattsson, TurningPoint Cleantech.

– Göteborg Energi kommer att ansvara för montaget av laddstationerna. De flesta bilar står still 22-23 timmar om dygnet, och det enklaste och billigaste sättet att ladda elbilar är att göra det långsamt med ungefär samma strömstyrka som hushållsel. Men i en del fall räcker det inte till, t.ex. för taxi eller när man skall förflytta sig från en stad till en annan. Då kan snabbladdning bli ett alternativ och vårt intresse i det här projektet är att testa vilken påverkan det skulle bli på elnätet, säger Fredrik Persson, projektledare på Göteborg Energi.

Projektet är delvis finansierat av Västra Götalandsregionens InMotionprogram som delar ut anslag för att bland annat stimulera hållbar utveckling inom näringslivet i Västra Götaland.

Comments are closed.