Snabbladdare längs stora vägar

Var finns det behov av snabbladdare för elbilar längs de stora vägarna i Sverige? Det ska Sweco undersöka på uppdrag av Trafikverket, med syfte att främja fordon med alternativa drivmedel.

04sweco01

För att fler skall välja fordon med alternativa drivmedel behövs bättre möjligheter att ladda elfordon som möjliggör längre resor. Sweco stöttar Trafikverket i regeringsuppdraget att göra en översyn av behovet av snabbladdinfrastruktur längs de stora vägarna i Sverige. Med snabbladdare laddas elbilen upp till 80 procent av sin batterikapacitet på 30 minuter, att jämföra med att det tar en natt att ladda sin elbil hemma.
– Vi har under många år arbetat med utbyggnad av laddinfrastruktur i Sverige och Europa, säger Cecilia Wallmark, gruppchef inom energistrategiska frågor på Sweco. Det är därför roligt att få uppdraget att fortsätta arbetet med att analysera behov av snabbladdning längs större vägar och dess koppling till elnätet.
Swecos uppdrag innebär att skapa ett beslutsunderlag avseende elbilsladdning och dess elförsörjning med avseende på behov av kompletterande laddinfrastruktur för att stödja en ökning av antal elfordon i Sverige.

Comments are closed.