SmiLe välkomnar Apoglyx till inkubatormiljön

Cirka 30 % av alla diabetespatienter får nedsatt njurfunktion som en följd av sin sjukdom, vilket i slutändan kan leda till dialysbehandling. Långt innan njurpåverkan nått så långt försämras möjligheterna för diabetesbehandling på grund av att många läkemedel använder sig av njurens normala reningsfunktion.

Detta innebär att patienterna och deras läkare har färre behandlingsalternativ samt att det finns en påtagligt högre biverkningsrisk efterhand som njurfunktionen försämras. Apoglyx har tagit fasta på detta och utvecklar en ny behandling för att reglera blodsockernivåerna i de diabetespatienter som har nedsatt njurfunktion. Läkemedlet är särskilt skonsamt mot njurarna och visionen är att det ska användas som ett komplement till mer traditionell diabetes behandling med bland annat insulin och metformin.
– Nytänkande inom en stor utbredd folksjukdom som diabetes är viktigt för vård och samhälle, säger Ebba Fåhraeus Vd på SmiLe Incubator. Det är extra roligt för oss på SmiLe att konstatera att ett av våra skickliga CRO-bolag; Red Glead Discovery AB nu tillsammans med grundarna och LU holding tar avstamp i ett helt nytt produktbolag i Apoglyx.
Apoglyx ägs av grundarna Prof. Søren Nielsen, Micahel Rützler och Prof. Per Kjellbom samt LU Innovation AB och Red Glead Discovery AB. Bolaget har rekryterat Martina Kvist Reimer som Vd och i dagarna har en finansieringsrunda om 5 MSEK landats från en grupp privata investerare genom Jensen Corporate Finance.
– Med finansiering på plats fokuserar vi nu på nästa steg i utvecklingen av vår läkemedelskandidat och ser fram emot att få ta del av inkubatormiljön, säger Martina Kvist Reimer, Vd för Apoglyx AB. SmiLe erbjuder en gemenskap där utbildning och nätverk är en viktig del precis som den individuella coachningen som är speciellt värdefullt för oss i den fas vi befinner oss nu.
 – Den unika miljön på SmiLE, med både produktbolag och CRO-bolag har visat sig vara framgångsrik när det gäller att ”föda” fram nya innovativa bolag och investerarnas intresse för våra bolag borgar för att kvalitén på idéerna och teamen är god, säger Ebba Fåhraeus.

Comments are closed.