Småsatelliter från Esrange

Under onsdagen besöktes Rymdcampus i Kiruna av Jan Nygren, regeringens utredare för möjligheten att sända upp småsatelliter från den svenska raketbasen Esrange Space Center.

Utredaren och en delegation från Regeringskansliet, Länstyrelsen i Norrbotten, Rymdstyrelsen och det svenska rymdaktiebolaget SSC fick information om verksamheten på Rymdcampus av företrädare för Institutet för rymdfysik, IRF, Luleå tekniska universitet, LTU, och EISCAT Scientific Association. Med på besöket var bland andra Karin Röding, statssekreterare på Utbildningsdepartementet och Sven-Erik Österberg, landshövding i Norrbottens län.
Stas Barabash, IRF:s föreståndare, poängterade att den forskningsinfrastruktur som finns på Rymdcampus utgör en stark grund för en framtida satellituppsändningsverksamhet i Kirunaområdet.
– Småsatellituppsändningar och byggandet av den relevanta infrastrukturen på Esrange öppnar väldigt spännande möjligheter för Norrbotten och för alla rymdaktörer i Kiruna, säger Stas Barabash. Ett så högteknologiskt projekt ska leda till etablering av nya företag i regionen, många nya arbetstillfällen, och förstås ökade forskningsmöjligheter för oss vid IRF. Vi kommer närmare rymden!
Avdelningen för rymdteknik inom LTU:s Institution för system- och rymdteknik i Kiruna utvecklar småsatelliter, s k CubeSats, och den internationella forskningsorganisationen EISCAT driver ett kraftfullt radarsystem som tillsammans med IRF:s markbaserade forskningsinstrument kan vara ett viktig komplement till den satellitsatsning som Jan Nygren nu utreder.

Comments are closed.