Smarteq ökar starkt

Under tredje kvartalet var nettoomsättningen 77 procent högre än föregående års tredje kvartal och rörelseresultatet är positivt. En nyhet är ett samarbetsavtal med Elfa.

Nettoomsättningen uppgick till 15,1 (8,5) MSEK, en ökning med 77 procent jämfört med föregående år.  Rörelseresultatet på EBITDA-nivå uppgick till 0,4 (-2,3) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 3 (-27) procent. Kassaflödet var dock negativt: -3,1 (1,1) MSEK.
Försäljningsökningen beror dels på att affären med Volvo Lastvagnar påbörjats, där Smarteq levererar sin multifunktionsantenn till lastvagnen FH, dels på påbörjade leveranser till Renault Trucks som valt samma antennplattform för sin motsvarighet till FH.
Volvo Lastvagnar kommer successivt införa den nya lastvagnen och full produktionstakt förväntas senast under slutet av 2014. Renault Trucks offentliggjorde under juni månad, 2013, deras nya lastbilsprogram och under 2014 sker likt Volvo Lastvagnar en stegvis ökad produktion.
Jämfört med föregående år har även M2M-affärerna återhämtat sig och Smarteq har också under kvartalet tagit fler mindre affärer.
Affären med spårning av fordon i Brasilien fortlöper genom att sluttester genomförs och prognosen från Smarteqs kunder är att installationer kan komma att påbörjas under 2014.
Ett utökat samarbete med Elfa innebär att de kommer att marknadsföra och sälja Smarteqs produkter i flera länder i Europa.

 

Comments are closed.