Småföretagare hindras av dålig mobiltäckning

Drygt två av tre småföretagare upplever att dålig mobiltäckning är ett hinder för dem i deras företagande. Det visar en färsk enkätundersökning från Visma.

 

− Många småföretagare är i dag helt beroende av att vara tillgängliga på mobiltelefonen. Därför är det allvarligt att så många fortfarande dras med dålig täckning, säger Rolf Dahlberg, vd för programföretaget Visma Spcs som gjort enkäten.
Undersökningen genomfördes från tisdag till torsdag förra veckan. 1 200 företrädare för mindre företag runt om i landet svarade på frågan ”Hindrar dålig mobiltäckning dig i ditt företagande?”. 68,8 procent svarade ja, medan 31,2 procent svarade nej.
− Det är alldeles för dåligt att så få är nöjda med sin mobiltäckning. Om två tredjedelar av landets småföretagare upplever att de inte kan nås eller kan nå andra på ett tillförlitligt sätt innebär det i praktiken att verksamheten ständigt äventyras för ungefär 300 000 företagare. Mobilen är numera ofta den enda telefonen hos företagaren och dessutom blir mobilt bredband allt vanligare som den enda Internetuppkopplingen.
Dålig mobiltäckning är en återkommande fråga i många sammanhang. Frågan har också lyfts till politisk nivå vid ett flertal tillfällen. I våras lovade it-ministern Anna-Karin Hatt att mobiltäckningen ska bli bättre. Regeringen gav bland annat Post- och Telestyrelsen, PTS, i uppdrag att vidta ett antal åtgärder. En av dem var att samla in information från operatörerna över hur utbyggnaden av deras respektive mobilnät fortskrider.
I början av augusti fick Konsumentverket och PTS regeringens uppdrag att föreslå hur myndigheterna kan få bättre möjligheter att utöva tillsyn på marknaden. En stickprovsundersökning som PTS gjorde i somras visade nämligen att de uppmätta medel- och maxhastigheterna långt ifrån når den standard som operatörerna uppger i sin marknadsföring.

Comments are closed.