Skellefteå Kraft väljer elmätning från Aidon

Skellefteå Kraft har valt Aidon som leverantör av den nya generationens smarta system för elmätning. Aidon kommer att leverera nya smarta elmätare, kommunikationslösning baserad på radioteknologi samt HES-system för insamling av data. Skellefteå Kraft blir därmed ett av de första elnätsbolagen i landet som satsar på den nya generationens elmätare som uppfyller de funktionskrav Energimarknadsinspektionen specificerade förra året.

Med Aidons lösning får Skellefteå Kraft ett mätsystem med en rad nya avancerade funktioner. Bland annat kommer mängden mätdata via de smarta elmätarna öka betydligt vilket gör det enklare för slutkunderna att förstå och själva påverka sin elförbrukning. Lösningen ger även Skellefteå Kraft bättre möjligheter att övervaka elnätet och säkra hög kvalitet på eldistributionen i takt med att elmarknaden förändras med bland annat fler förnybara energikällor.
Implementering av de nya mätarna kommer att inledas omedelbart och rullas ut och idriftsättas löpande. Totalt beräknas 7 000 till 10,000 mätare att tas i drift per år.
– Vi måste erbjuda våra kunder en säker elförsörjning också i framtiden, samtidigt som vi har en effektiv driftsmiljö och ett välbalanserat nät, säger Clas Berglund, avdelningschef för elnätmarknad, Skellefteå Kraft. Med Aidons lösning får vi tillgång till avancerade funktioner i ett mätsystem som är framtidssäkrat,
Aidons produkter finns installerade i mer än 1,3 miljoner mätpunkter i Norden. Aidon har kontor i Jyväskylä och Vantaa i Finland, Täby i Sverige och Asker i Norge.

Comments are closed.