Sivers IMA lanserar 77 GHz radar-sensor

Sivers IMA meddelar idag att de breddar sin portfölj inom produktfamiljen radar-sensorer genom att lansera en 77 GHz-sensor avsedd för ökad säkerhet i tuffa miljöer.

Användningsområdena för radarsensorer blir allt fler i samband med att behovet av att mäta avstånd, hastighet eller position i olika applikationer ökar och vi är därför glada att kunna erbjuda våra kunder denna produkt till ett attraktivt pris, säger Robert Ekström, vd på Sivers IMA.

Den nya 77GHz-sensorn kompletterar de sensorer som Sivers IMA har idag i frekvensbandet 10 GHz respektive 24GHz. 77 GHz-sensorns mindre antenner gör att den lämpar sig för applikationer där större produkter inte får plats.

Sivers sensorer används för övervakning och säkerhet i tågapplikationer, kollisionsövervakning av traverser, automationsutrustning inom industrin samt för mätning av nivå i stora tankar och cisterner.

Comments are closed.