Silex forskar på självförsörjande elektroniksystem

Med energiskördning skall autonoma sensorsystem bli självförsörjande. Silex Microsystems har erhållit ett större forskningsanslag för att ta fram ny teknik för detta. Det nya projektet benämns SEHPMET (”Smart Energy Optimization via Energy Harvesting utilizing new Swedish Piezo MEMS Technology”) och leds av Silex teknikchef, Thorbjörn Ebefors.


– Det är en stor teknisk utmaning att från grunden utveckla billiga mikrosystem som är självförsörjande på energi, säger Thorbjörn Ebefors. Men det krävs för att kunna uppfylla visionen om sakernas Internet, där många av de vanligaste tingen ska kunna kommunicera med varandra.
Läs mer..

Läs den nya teknikspecialen om analogteknik

Ladda ner mönsterkortsöversikten

Klicka här för att prenumerera på
Elektronik i Nordens Nyhetsbrev

Läs nyhetsbreven på webben

Comments are closed.