Siemens slår EPC-rekord i Danmark

Siemens har fått det största kontraktet hittills för Energy Performance Contracting (EPC) i Danmark, värt 23 miljoner euro. Kontraktet innebär en omfattande uppgradering av Hvidovre sjukhus energiprestanda, med en garanterad energibesparing på upp till en tredjedel av årsförbrukningen.

 

Kontraktet med Hvidovre sjukhus utanför Köpenhamn följer affärsmodellen för Energy Performance Contracting, EPC, vilket innebär att projektet finansieras av den i förväg garanterade energibesparingen. Kontraktet omfattar modernisering och optimering av sjukhusbyggnadernas tekniska installationer, samt en utökning av sjukhusets egna förnybara energikällor. Totalt garanterar projektet en energibesparing på upp till en tredjedel av årsförbrukningen, och att sjukhuset kan ta ett stort steg mot sitt mål på minskade koldioxidutsläpp.
De energibesparande åtgärderna har utgått från en grundlig analys av det 245 000 m² stora sjukhuset. Eftersom sjukhus är i drift dygnet runt och förbrukar mycket energi finns där också en stor potential för förbättrad energieffektivitet.
De åtgärder som skall genomföras på Hvidovre Sjukhus inkluderar en utökning av sjukhusets egen solcellsanläggning, installation av ett lagringssystem för jordvärme, installation av vindkraftverk samt en modernisering av byggnadernas automationssystem. Sjukhuset kommer att efter dessa uppgraderingar genomförts kunna minska sin värmeförbrukning med 41 procent och elförbrukning med 23 procent. I genomsnitt kommer detta att resultera i en årlig energibesparing på 33 procent.
Siemens kommer att finansiera kostnaderna för projektet i förväg, och Hvidovre sjukhus kommer att betala tillbaka dem under en tioårsperiod med hjälp av de uppnådda energibesparingarna.

Comments are closed.