SICS mjukvara i IoT-demoanläggningar

SICS Swedish ICT har sedan slutet av 2012 deltagit i EU-projektet RELYonIT med sikte på att ta fram stabila, tillförlitliga och robusta lösningar för Sakernas Internet. Projektet, som avslutas den sista januari 2015, har bland annat resulterat i två demonstrationsanläggningar som baseras på en mjukvara framtagen av SICS.

Befintliga kommunikationslösningar inom Sakernas Internet är enligt SICS inte tillräckligt tillförlitliga eftersom inbyggda system och sensorer inte alltid klarar av den ofta tuffa miljö de ska verka i. Det rör sig om allt från radiostörningar från annan trådlös utrustning och elektriska apparater till stora variationer i temperatur och luftfuktighet, vilket påverkar såväl batterikapacitet som elektronik.

– RELYonITs mål har varit att ta fram en modell för den yttre miljön och dess påverkan inom Sakernas Internet, för att därefter ta fram en tillförlitlig lösning som kan anpassas efter svåra förhållanden, säger Thiemo Voigt, professor och gruppledare för Networked Embedded Systems Group vid SICS i ett pressmeddelande.

EU-projektet har arbetat sedan oktober 2012 med att adressera dessa problem, där eventuella störningar kan få allt allvarligare konsekvenser med tanke på den snabba utvecklingen inom Sakernas Internet. I projektet, som omsluter närmare 1,5 miljoner euro, har SICS Swedish ICT under ledning av Graz University of Technology (Österrike) arbetat tillsammans med Acciona Infraestructuras (Spanien), Delft University of Technology (Nederländerna), University of Lancaster (Storbritannien) och Worldsensing (Spanien).

Den lösning som SICS har varit med och tagit fram, en nätverksmjukvara baserad på operativsystemet Contiki som skapats på SICS, har testats vid två demonstrationsanläggningar i Spanien under ledning av Acciona respektive Worldsensing. Det rör sig dels om monitorering av byggnader och infrastruktur i extremt klimat med stora temperaturväxlingar, dels parkeringsövervakning där trådlösa sensorer i asfalten förmedlar information om lediga platser via smarta mobiler.

– RELYonIT är ett viktigt steg mot robusta och tillförlitliga system, säger Thiemo Voigt. Det är avgörande att Sakernas Internet också kan omfatta kritiska tillämpningar.

Comments are closed.