Sensorteknik för säkerhet

Framtidens bilindustri kan utgöras av andra områden än traditionell biltillverkning. Med aktiv säkerhet i bilen möjliggörs en utveckling mot en maximalt säker bil. Epsilon satsar på ett nytt ”Safety Center” i Göteborg för att möta efterfrågan på framtidens säkerhetsteknik.

Det pågår en snabb utveckling av framtidens säkerhetssystem inom fordonsindustrin. En del är aktiv säkerhet, vilket kompletterar så kallad passiv säkerhet. Aktiv säkerhet är intelligenta komponenter som gör att bilen kan "tänka själv", till exempel genom att bilen automatiskt anpassar sin hastighet efter trafiken, att den själv bromsar eller väjer undan för att undvika krock, eller att den släcker och tänder helljus beroende på mötande trafik.

Svensk fordonsindustri ligger jämförelsevis långt fram i utvecklingen inom säkerhet. Epsilon i Göteborg satsar nu på forskning och utveckling inom detta område och skapar ett Safety Center för att kunna förse den svenska fordonsindustrin med lösningar inom både aktiv och passiv säkerhet. Att kunna erbjuda kompetens inom båda dessa områden är en särskild styrka i Epsilons erbjudande, skriver företaget i ett pressmeddelande.

– Med vårt Safety Center skapar vi ett nytt centrum för forskning och utveckling och kan därmed möta framtidens utmaningar. Vi ser en möjlighet till ständigt nya arbetstillfällen då vi tror att tekniken inte är konjunkturkänslig och dessutom möjlig att tillämpa på andra områden, säger Nils Malmros, ansvarig IT/Embedded inom Epsilon i Göteborg.

Mats Boström, koncernchef i Epsilon, säger sig vara optimistisk inför framtiden:
– Svensk bilindustri ligger i framkant när det gäller utveckling av framtidens bil, inte minst vad gäller intelligenta system och aktiv säkerhet. Epsilon är på flera plan en aktiv partner i denna utveckling, och jag för min del ser stora möjligheter i detta.

– Men aktiv säkerhet är ett mycket spännande framtidsområde också för den svenska industrin i stort. Vi ser en stark efterfrågan på den här typen av kompetens, och vi tror att utvecklingen kommer att gå vidare och sprida sig till fler branscher än bilindustrin.

(Passiv säkerhet avser bilens konstruktion och utrustning såsom skyddande balkar, säkerhetsbälten och krockkuddar.).

Comments are closed.