Seminarium speglar genombrott inom sensorteknik

Den 26 och 27 november håller Acreo Swedish ICT AB och Elektrumlaboratoriet en tvådagars konferens arrangerad av Acreos expertgrupper Imagic och Tecnet nano för att lyfta fram de senaste genombrotten inom sensorteknik.

Presentationerna kommer att täcka bildsensorer, biosensorer, sensorer  för fysikaliska experiment som exempelvis spårningssensorer för partikelfysik, sensorer för tryck- och temperaturavkänning och optiska fibersensorer samt och gassensorer.
På konfenrensen kommer man att berätta om applikationer och om sensorer i en infrastruktur,  ”Internet of things”.
Tekniker under utveckling finns inom områdena fälteffekts jonsensorer utförda i grafen samt inom nanoteknik.
Programmet avslutas med att ge ett framtida perspektiv av utvecklingen av europeisk elektronik.
Klicka här för att veta mera och anmäla sig till konferensen.

 

 

Comments are closed.