Satsar vidare på förnybar energi

Investmentbolaget Borevind förvärvar 10 % av det norska vågenergibolaget Langlee Wave Power AS i Asker

 Langlee utvecklar ett system som, till skillnad från annan vågteknik, tar vara på den horisontella rörelsen i vågenergin. Systemet erbjuder därmed en lösning på problemet med vågkraftens vanliga beroende av stora vågor, vilket inneburit att anläggningarna måste placeras långt ut till havs. Langlees teknik innebär att anläggningarna kan placeras nära kusten och nära befintliga eldistributionsnät. Tekniken bedöms vara kostnadseffektiv, också för att underhållet av vågkraftsanläggningen kan ske vid havsytan. Bolaget befinner sig i en tidig fas och en kommersialisering av tekniken är beräknad till 2010.

För Borevind är den här affären strategiskt betydelsefull, säger Borevinds VD Owe Linton. Den är i linje med våra aktieägares förväntningar och vår strategi att investera i olika slag av förnybar energi. Vi ser en ökning av intresset för vågenergi och insikten om dess betydelse för energiförsörjningen i världen. 

Vågkraften utgör ett bra komplement till den nyligen genomförda investeringen i solcellsföretaget GPV i Gällivare, ett företag som är lönsamt sedan flera år tillbaka.

Comments are closed.