Sändaramatörerna brädade proffsen

SSA, föreningen Sveriges Sändareamatörers, visade i sin monter på S.E.E. upp inte bara sändaramatörhobbyn som företeelse utan också den roll den haft och har i radiohistorien.

– Marconi var den förste radioamatören, förklarar Bengt Svensson, en gång grundare av Satco AB men idag pensionär och djupt engagerad som sändaramatör.

Han driver ett eget radiomuseum och visade stolt upp den gnistsändare som han är ägare till och som byggts av självaste Guglielmo Marconi!
På Marconis tid drev radioamatörerna den tekniska utvecklingen. Vad som framkom i SSAs monter var att så gör man fortfarande inom vissa specialområden!
Här visade man en direktsamplande mottagare, kallad Perseus och konstruerad av en italiensk sändaramatör, har ungefär 20 dB bättre dynamik än de dyraste kommersiella kortvågsmottagare som finns på marknaden fram till nyligen. Perseus är en liten låda som i stora drag innehåller en filterbank, en 14 bit A/D-omvandlare som ger extremt bra undertryckning av spurioser. Det är en LTC2206-14 med "dither"-brus tillsatt för att undertrycka falska frekvenser. Därigenom jämnas dessa ut till en brusmatta med låg nivå. Perseus ansluts via USB till en dator. Denna innehöll programvaran LINRAD, utvecklad av Leif Åsbrink, SM5BSZ.

 (Läs mer på www.sm5bsz.com). Tack vare denna programvara åstadkommer man inte bara en direktsamplande mottagare för frekvenser upp till 30 MHz utan får också en spektrumanalysator med vattenfalldiagram.
Tack vare direktsamplingen på tillräckligt hög frekvens behöver mottagaren inte blandare och lokaloscillator. En lokaloscillators fasbrus dränker närliggande signaler, men genom att Perseus-mottagaren har en fast, kristallstyrd oscillator uppnås oerhört lågt fasbrus: -147 dBc/Hz vid 20 kHz avstånd från centerfrekvensen!
Med mätuppkopplingen i montern kunde man visa hur mycket bättre en mottagen signal från en amatörbyggd kristalloscillator var från en av marknadens bästa kommersiella signalgenerator: HP8644A med option 004. Fasbruset var -179 dBc/Hz respektive -145 dBc/Hz vid 20 kHz från centerfrekvensen.
Uppkopplingen visade också att signalgeneratorns spurioser kunde ses, ungefär 10 dB över bruset, med hjälp av Perseus + LINRAD, medan de dränktes av sidbandsbruset i en av marknadens bästa spektrumanalysatorer, FSIQ7, som med option B4 har ett fasbrus på -108 dBc/Hz.
Radioamatörernas utrustning vann i den här turneringen, om än i ett begränsat avseende (inte med avseende på frekvensområde, kalibreringsnoggrannhet, lättanvändhet etc), men visar att innovativa radioamatörer, med fria händer, fortfarande i vissa avseenden har möjlighet att ligga före de "stora".

 

Comments are closed.