Samarbete om industrialisering av IR-sensor

Acreo AB och Sensonor Technologies AS har tecknat avtal om samarbete för att industrialisera sin nya IR-bildsensor.

Teknologin bygger på att kombinera etablerade tillverkningsprocesser för VLSI och MEMS på ett nytt sätt. Produktionen kan därför ske i mycket stora volymer, enligt Acreo. Detektorn behöver inte kylas och kan byggas in i små, energisnåla värmekameror som kan användas för inspektion, övervakning och avancerade säkerhetslösningar inom många områden.

Bildsensorn bygger på en ny typ av värmekänsligt halvledarmaterial som uppges ge mycket hög känslighet. Nanometertunna skikt ska tillverkas med extremt god kontroll atomlager för atomlager. En kamera som använder den här typen av bolometer-detektor kan skapa bilder av omgivningen i totalt mörker.

– Det är med stor tillfredställelse vi ser att den teknologi vi utvecklat under några år nu når industrialiseringsfasen. Sensonor med sitt produktionskunnande kommer att revolutionera IR-branschen. Nästa generations IR-detektorer kommer därmed att bli direkt tillgängliga för svenska systemföretag, säger Hans Hentzell, vd på Acreo i ett pressmeddelande.

Samarbetet inom IR-området är ett resultat av några års gemensam forskning inom EU-projekten PIMS, FNIR och ICU. Avtalet inkluderar licensiering av Acreos patenterade materialteknologi som är utvecklad med stöd från Vinnova och Försvarets materielverk, FMV.

EU-projektet PIMS syftade till att utveckla teknik för bilindustrin som väsentligt kan minska risken för en fotgängare eller cyklist att dödas eller skadas i en kollision med en bil. Därpå startades ytterligare två projekt. FNIR, vars mål är att utvärdera möjligheterna att använda fused Near Infrared (NIR)-sensorer och Far Infrared (FIR)-sensorer för avbildningssystem i mörker och ICU, som inom ramen för projektet, tar fram prototyper.

Comments are closed.