Säkrare realtidssystem med modellbaserad metod

Det är viktigt att realtidssystem, tidskritiska datorsystem som till exempel finns i bilar, fungerar som de ska och aktiveras inom angiven tid i händelse av en olycka. För tidig eller för sen aktivering av exempelvis krockkuddar ger inte önskat skydd och kan orsaka ytterligare skador. För att utveckla dessa system kostnadseffektivt och på kortare tid behövs modellbaserade metoder. Jagadish Suryadevara har i sin doktoravhandling forskat om modellbaserad utveckling för konstruktion och analys av realtidssystem under de tidiga faserna av utvecklingsprocessen.


Jagadish Suryadevara

Realtidssystemen blir ständigt mer komplexa vilket resulterar i ett ökat behov av metoder för att garantera förutsägbarheten. Syftet med Jagadish Suryadevaras doktorsavhandling, som han presenterade den 9 december på Mälardalens högskola (MDH) i Västerås, är att ta fram analysmetoder för att stödja modellbaserad utveckling av industriella inbyggda system inom fordons-och flygelektronik.
– Min forskning handlar om modellbaserad utveckling för att stödja konstruktion och analys av realtidssystem under de tidiga faserna av utvecklingsprocessen för att garantera systemets funktion och tidsbeteende, säger Jagadish Suryadevara. Analysmetoderna kan appliceras innan systemen är färdigutvecklade, vilket är en stor fördel. Forskningen bidrar till mer utvecklade säkerhetsfunktioner i moderna datorsystem som till exempel används inom realtidssystem i bilar och flygplan.
Jagadish Suryadevara kommer ursprungligen från Indien, där han undervisat och forskat i 15 års tid inom datavetenskap och inbyggda system. Inom denna forskning kom han i kontakt med Mälardalen Real-time Research Centre (MRTC) vid MDH och 2008 flyttade han till Västerås och påbörjade sina doktorandstudier inom realtidssystem. Efter att han avlagt sin doktorsavhandling kommer han att applicera forskningen i praktiken på Volvo CE.
– Jag ser fram emot att lära mig hur de föreslagna metoderna i min avhandling kan användas inom industrin och hur avhandlingen kan lösa ytterligare utmaningar inom området. Det ska också bli spännande att kombinera forskningen med industriell metod, säger Jagadish Suryadevara.

Comments are closed.