Säkrare kärnreaktorer med online-övervakning

Ny forskning vid Chalmers visar att samma typ av signalanalys som används för övervakning av reaktorns störningskänslighet samtidigt kan användas för att kontrollera sensorernas känslighet och även för att kvantifiera eventuell försämrad prestanda.

Analysen görs online utan att störa driften, med en avsevärd förbättring av reaktorns tillgänglighet och med stora besparingar som följd. Resultaten tillämpas i flera kraftverk i USA och andra länder. Arbetet har fått stöd av Department of Energy och den amerikanska kärnkraftsindustrin.
Den 18 maj, 2009, försvarade Hashem Mehrdad Hashemian sin avhandling: On-Line Monitoring Applications in Nuclear Power Plants. Doktorsarbetet genomfördes på distans från USA vid Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik, Chalmers.

Comments are closed.