Säkra elbilar i fokus

I ett nystartat forskningsprojekt, som finansieras av EU-kommissionen, kommer forskare att fokusera på frågor kring säkerhet för elbilar. VTI koordinerar projektet och målsättningen är att genom olika studier kring aktiv och passiv säkerhet arbeta fram rekommenderade säkerhetskrav för framtidens elbilar.

– Det finns en rad olika säkerhetsaspekter som är viktiga för de framtida elbilarna. När vi inom det här projektet arbetar med aktiv och passiv säkerhet är det användarna eller förarna som kommer att stå i centrum. Det gäller att identifiera och lösa en del säkerhetsfrågor för att konsumenterna ska bli mer intresserade av fordonen, säger Fredrik Bruzelius, forskare vid statens väg– och transportforskningsinstitut, VTI.

De framtida elbilarna brukar kallas andra generationens elbilar. Det är samlingsnamnet för bilar som från början designats för att vara elektriskt drivna, till skillnad från första generationens som är "vanliga" bilar som i efterhand elektrifierats. Till de framtida elbilarna räknar man alla typer av elektriska fordon, elhybridfordon, elbilar med bränsleceller och plug-in elhybridfordon. Alla dessa kallas gemensamt för Electric Vehicles (EV).

Studera hur förarna reagerar

Nya elektriska drivlinor kan också innebära nya typer av fel jämfört med dem som uppstår i konventionella bilar. Det kan exempelvis röra stabiliteten för elbilen på vägen, något som skiljer sig från dagens konventionella bilar med förbränningsmotor.

– Vi på VTI kommer att göra simulatorsstudier och beteendestudier för att se hur förarna hanterar de tekniska fel som kan inträffa i elbilar. Resultatet av studierna kommer att bli underlag för de rekommenderade säkerhetskraven, säger Fredrik Bruzelius.

Även om konventionella bilar fortsatt kommer att dominera den europeiska fordonsparken under en tid framöver tror man i branschen att användningen av elbilar kommer att öka.

– Fler elbilar i trafiken innebär också att det är viktigt att vi studerar frågor kring krock-mekanik, kemi och elektrokemi närmare i samband med krock. Säkerheten för elbilar är något som diskuteras internationellt, men då handlar det mest om att utarbeta riktlinjer med fokus på den dagliga användningen av elbilar. Här koncentrerar vi oss på själva olyckan och fasen efter den, säger Fredrik Bruzelius.

Sverige och Tyskland i samarbete

Projektet går under namnet Eversafe, Everyday Safety for Electric Vehicles. Förutom att koordinera projektet kommer VTI även att leda arbetet med säkerhetskrav och analys. I projektet medverkar också KTH, Volvo Cars, Fraunhofer-Gesellschaft, Technische Universität Chemnitz, och Bundesanstalt für Straßenwesen.

Projektet pågår till 2014 och är finansierat av EU-kommissionen via ERA-NET-programmet genom Vinnova, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.