Säker kommunikation för 13 miljoner kronor

Sectra har fått i uppdrag av Försvarets Materielverk (FMV) att vidareutveckla sitt Tiger XS som används av svenska försvaret för krypterad telefoni. Den lösning som tas fram i samarbete med FMV ger fredsbevarande insatsstyrkor möjlighet att kommunicera säkert direkt mellan högkvarter och trupper i fält. Ordervärdet uppgår till 13 miljoner kronor. Sveriges försvarsinriktning med internationella fredsbevarande styrkor ställer krav på flexibilitet och förmåga att överföra information mellan användare med olika typer av kommunikationsutrustning. Svenskledda insatsstyrkor, såsom The Nordic Battlegroup, använder Sectras ”Tiger XS” talkrypto för säker IP-telefoni i ledningsbefattningar och Sectras krypto för fältradio av militära trupper. Det uppdrag som Sectra fått av svenska försvaret avser integration mellan dessa olika kryptosystem.

Comments are closed.