SAGA Diagnostics tar plats på Lund LSI

I dagarna flyttar Lao Saal och Anthony George in på Lund Life Science Incubator. Deras företag SAGA Diagnostics har utvecklat tekniker som möjliggör upptäckt och mätning av mängden tumör-DNA i blodet. Dessutom kan den användas för att analysera alla sorters cancer. Det är det andra företaget som flyttar in i år.

– Vi är mycket glada över att flytta in i Lund Life Science Incubator och bli en del av den dynamiska kunskapsmiljön som vi tror kommer hjälpa oss att få vår verksamhet att växa och förvandla vision till verklighet, säger Lao Saal, VD och medgrundare, SAGA Diagnostics.
SAGA Diagnostics teknik innebär att man genom ett vanligt blodprov inte bara upptäcker cancer, utan också kan följa hur patienten svarar på en behandling. På så sätt kan SAGA Diagnostics tester underlätta val av behandling och upptäcka metastaser i ett tidigare skede än vad som hittills varit möjligt. I första hand erbjuder de laboratorietjänster till läkemedelsindustri, sjukvård och akademi. Genom en investering av LU Innovation System AB kan företaget nu komma igång med sin verksamhet.

Comments are closed.