SAGA Diagnostics tar in 40 miljoner kronor

SAGA Diagnostics utvecklar metoder som tidigt kan upptäcka och mäta mängden tumör-DNA med mycket hög precision. I en nyemission tar bolaget nu in 40 miljoner kronor från den nordiska riskkapitalfonden Hadean Ventures och ett antal befintliga aktieägare, bl a Fårö Capital och Gunnar Nilssons Cancerstiftelse.

Med metoderna SAGA Diagnostics utvecklat kan man med hjälp av ett enkelt blodprov följa varje patients cancertumör individuellt före, under och efter behandling. Det gör det möjligt att exempelvis indikera återfall i ett tidigt stadium. Dessa metoder gör det möjligt att upptäcka och mäta mängden tumör-DNA som finns i blodet och andra vävnader med mycket högre precision jämfört med befintliga metoder.
– Det finansiella tillskottet ska användas för att accelerera kommersialiseringen av SAGA:s produkter och laboratorietjänster, uppfylla ISO- och CE-IVD- certifiering, samt för att genomföra kliniska studier.
Bolaget, som är en avknoppning från innovativ forskning vid Lunds universitet, har redan kommersiella avtal med ett antal läkemedelspartners och biomedicinska laboratorier för användning av SAGA:s patentsökta teknologier, laboratorietjänster och kits.
– Vi är väldigt glada att ha Hadean Ventures ombord, de är en av Nordens främsta riskkapitalfonder specialiserade inom life science. Vi ser fram emot att tillsammans skapa en ny era inom cancerdiagnostik för att förbättra patienters överlevnad vid cancer, säger Lao Saal, vd för SAGA Diagnostics.
De metoder som SAGA Diagnostics utvecklat kan användas för att följa hur patienten svarar på en viss behandling, identifiera sjukdomsåterfall och att ge patienter och behandlande läkare tydlig information. Målet är att kunna ge så välgrundade beslut som möjligt kring val av behandling av exempelvis bröstcancer, lungcancer, tjocktarmscancer och vissa former av leukemi.
– SAGA är ett utmärkt exempel på spjutspetsteknologi som utvecklas i Norden och som kan hjälpa till att lösa globala utmaningar inom vården, säger Ingrid Teigland Akay, managing partner för Hadean Ventures. Vi ser verkligen fram emot att hjälpa dem vidareutveckla sina produkter.
SAGA Diagnostics är medlem i SmiLe Incubator, en företagsinkubator inom life science som hjälper entreprenörer att kommersialisera sina idéer.

Comments are closed.