Rymdforskare samlas i Uppsala

Fyra nya satelliter i formationsflygning har nu börjat lösa gåtan med vad som egentligen händer i gränsskikten i rymden mellan kolliderande magnetfält där laddade partiklar kan accelereras till mycket höga energier. Under veckan 13-17 juni samlas drygt hundra forskare från Europa och USA i Uppsala för att diskutera de första resultaten.


MMS-satelliterna flyger i formation i jordens magnetosfär (teckning: NASA)

NASA:s fyra satelliter MMS (Magnetospheric MultiScale) sköts upp i bana runt jorden förra året; nu analyseras de första resultaten.
– Med mycket högre upplösning än tidigare kan vi nu studera hur energi lagrad i magnetfälten överförs till energi hos laddade partiklar, säger Yuri Khotyaintsev, forskare vid Institutet för rymdfysik.
Rymden är full av laddade partiklar och magnetfält. Partiklarna accelereras av elektriska fält. Institutet för rymdfysik, IRF, i Uppsala har tillsammans med Alvénlaboratoriet KTH och under ledning av University of New Hampshire i USA bidragit till instrumenten på MMS som mäter elektriska fält. IRF ansvarar för sensorytor och testutrustning.
Energi ursprungligen lagrad i magnetfält kan tränga in i rymden nära jorden och orsaka norrsken, utflöde av atmosfären och jonosfären samt störningar i rymdvädret runt jorden.
Mötet pågår 13-17 juni i Blåsenhus i Uppsala. Landshövding i Uppsala län, Peter Egardt, öppnade den vetenskapliga delen av tisdag 14 juni.

Comments are closed.