Rymden – en hotad resurs

Skrotet från mer än ett halvt sekels rymdaktiviteter har blivit till världens största ansamling av skrot som nu omsluter jorden. En ny rapport från FOI beskriver nyttan av – och hoten mot – system i rymden.

 

Den amerikanska NASA-astronauten Owen K. Garriott på rymdpromenad utanför rymdstationen Skylab 1973.
Foto: NASA.

Skrotet som rör sig med hög hastighet i omloppsbana runt jorden består av allt från obrukbara satelliter, använda raketsteg till verktyg som astronauter tappat. Enligt forskare från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) ökar mängden skrot i en oroväckande hög takt. Rymdskrotet hotar vitala funktioner i vårt moderna samhälle, funktioner som vi är alltmer beroende av. Internationell telekommunikation, positionering och miljöövervakning är några exempel som i allt större utsträckning använder satelliter som hotas av rymdskrot.

I rapporten som omfattar 129 sidor med titeln ”Rymden – arbetsplats eller slagfält? ” diskuteras hur vi såväl militärt som civilt har blivit beroende av rymdtjänster, och hur en internationell reglering av vapen i rymden är värd att sträva efter.

Rymden närmast jorden är en unik och gemensam resurs som allt fler är beroende av. Rymdtjänster räddar liv, stärker den globala ekonomin och förbättrar vår livskvalitet. Ökningen av nya rymdaktörer innebär att det blir allt trängre i den delen av rymden som aktiva satelliter använder vilket ökar risken för kollisioner.

I princip finns ingen reglering eller kontroll av ”trafiksituationen” i rymden. Det finns heller ingen globalt accepterad kontrollmekanism för att övervaka satellitmanövrer och omloppsbanor. I en 98-rapport från juni 2011 finns ett avsnitt (sid. 69-72) med titeln ”rymdskrot rot hotar det moderna samhället”. I avsnittet, författad av forskarna Christer Andersson, Lisa Rosenqvist, Maths Persson och Eva Bernhardsdotter, och som ingår i ”Strategisk utblick 2011 ” menar forskarna att den internationella debatten om nedsmutsningen av rymden gått Sverige förbi. Sverige behöver engagera sig i frågan om hur vi kan åstadkomma en säkrare rymdmiljö. Med Sveriges stora miljöengagemang och omfattande tekniska kunnande på rymdområdet skulle vi kunna bidra till lösningen av situationen, skriver i FOI:s senaste nyhetsbrev nr. 16.

Comments are closed.