Robotisering och allt-i-ett-paket vinner

Om man automatiserar och lägger till idén med ett allt-i-ett-paket kan man sänka sina kostnader och investeringarna skulle betala sig på en relativt kort tid, säger Chris Dominic, logistikforskare vid Högskolan i Gävle.

En forskargrupp vid Högskolan i Gävle är starkt engagerade i framtida utveckling för regionens företag. Chris Dominic är logistikforskare och han har undersökt möjligheterna för företaget MAFI att växa och ta hem mer produktion. MAFI finns i Mora och tillverkar fästen till antenner för olika basstationer.
Idag sker all förpackning och tillverkning utanför företaget, som köper de tjänsterna. Man gör endast de sista etiketteringarna innan man skickar vidare till nästa led.
– Jag har tittat på möjligheterna att göra det själv istället för att köpa de tjänsterna utifrån. Företaget gör idag endast fästena till antennerna och nu vill man gå från att ha ett fåtal högvolymsprodukter till att ha flera.
Chris Dominic har undersökt om det går att automatisera och göra detta själv genom att studera företagets logistiska flöde och vilka aktörer som samverkar för att få till detta flöde.
– När förpackningen når slutkunden, i detta fall montören, behöver den personen bara öppna allt-i-ett-paketet och där finna allt som behövs för att sätta fast antennen.
Det som krävs för att ta tillbaka produktionen är inte att gå tillbaka till det traditionella tänket med produktion, utan att automatisera, robotisera och digitalisera.
– Om man automatiserar och lägger till idén med ett allt-i-ett-paket kan man sänka sina kostnader och investeringarna skulle betala sig på en relativt kort tid och den enda nyanställning som visade sig behövas var en truckförare.
Studien har Chris Dominic gjort tillsammans med ett institut i Norge, Interreg. Nästa steg blir att göra flera studier för att se om denna möjlighet också finns för andra företag, bland annat ska man titta på batteritillverkning inom bilindustrin.
– Vi behöver flera studier för att se om detta stämmer eller bara var specifikt för just detta företag. Detta är en trend som många företag tittar på nu, till exempel de stora processindustrierna.
Forskarna vid Högskolan arbetar för att hjälpa regionala företag att fatta långsiktigt hållbara beslut om produktionslokalisering, beslut där hänsyn tas till hela försörjningskedjan.
– Många företag som flyttade tillverkning utomlands för 20 år sedan har helt enkelt fått nya utmaningar. Det som var rätt beslut för 20 år sedan är inte alltid rätt beslut i dag, säger professor Lars Bengtsson vid Högskolan i Gävle.
– Förnyelse kräver närhet mellan olika funktioner i försörjningskedjan, mellan produktion, marknad, produktutveckling och logistik. Helheten måste fungera och då måste produktionen komma närmare, säger Per Hilletoft. professor i logistik vid Högskolan i Gävle.

Comments are closed.