Revolutionerande ställverk från ABB

Lågspänningsställverket NeoGear är ett tekniskt genombrott från ABB. Det är säkrare, smartare och mer hållbart samtidigt som det ger maximal effektivitet och minskade kostnader åt framtidens digitaliserade industrier.

ABB har tänkt nytt kring ställverkstekniken – en betydande teknik för säker eldistribution och motorstyrning. NeoGear lanseras i slutet av 2019 på utvalda marknader och är en framtidssäker, digital lösning som förser den industriella infrastrukturen med nya funktioner, ökad produktivitet och effektivitet för en elektrifierad framtid. Tekniken använder ett laminerat skensystem som fram tills nu har funnits i flygplan, bilar och på rymdstationer.
NeoGear har med framgång testats vid anläggningar i Schweiz och Kina och använder sig av ABB:s laminerade skensystemsteknik. Den här tekniken ersätter traditionella system med horisontella och vertikala samlingsskenor.
Den innovativa skensystemstekniken tillsammans med ABB Ability-plattformens anslutning och digitala smarthet gör det till en lösning utan motstycke. NeoGear är ett av de säkraste alternativen för operatörer eftersom de inte exponeras för strömförande delar. Det fysiska ställverksmåttet minskas med upp till 25 procent och kylningen blir effektivare, vilket minskar värmeförlusten med upp till 20 procent. Den totala driftkostnaden blir dessutom upp till 30 procent lägre tack vare en effektivare tillståndskontroll.
– Idag inleds en revolution inom eldistributionsområdet, säger Alessandro Palin, global chef för ABB:s affärsenhet Distribution Solutions. Ställverkssystem är avgörande när det handlar om att garantera säkerheten i den elektrifierade ekonomin, men inom området har det nästan inte skett någon innovation på mer än 30 år. NeoGear är ett bevis på att ABB strävar efter och ständigt satsar på att förse marknaden med framtidsfokuserade och hållbara alternativ som hjälper till att forma morgondagens infrastruktur.
Systemet kompletteras med digitala funktioner. Digitaliseringen förändrar hur industrierna använder elektricitet i sina maskiner, fabriker och verksamheter. Den driver dem att förlänga livscykeln för sina tillgångar, modernisera utrustning för att förbättra säkerheten och effektiviteten och att gå över till mer hållbara och ansvarsfulla affärsmodeller.
NeoGears digitala funktioner inkluderar realtidsövervakning och förebyggande underhåll, fjärrassistans, fel- och lösningsdiagnostik och dataanalys för Industri 4.0 med ABB Ability-statusövervakning på plats vilket hjälper kunderna att uppnå en effektiv drift och hög flexibilitet.

Comments are closed.