Rekordomsättning för Kitron

Under fjärde kvartalet 2018 omsatte Kitron 739 miljoner NOK, vilket innebar 11 procent ökad omsättning och 16 procent högre orderingång jämfört med motsvarande period året innan.


Lönsamheten, uttryckt i EBIT, var 5,7 procent för fjärde kvartalet.
– Det fjärde kvartalet visar att vi kan leverera enligt vår tillväxtstrategi. Den organiska tillväxten var stark, något som gav rekordhög omsättning. Samtidigt kunde vi berätta om vårt förvärv av EMS-divisionen hos API Technology Corp som ett svar på kundernas önskan om starkare närvaro på den amerikanska marknaden. Vi förväntar oss fortsatt framgång under 2019 och kommer att berätta mer om det på vår kapitalmarknadsdag 21 mars, säger Karin Nylander, Kitrons finanschef och arbetande styrelseordförande.
Kitrons omsättning, 739 miljoner NOK under Q4, skall jämföras med 668 miljoner NOK. Det var särskilt industrisektorn som växte, men marknaden för marint/offshore växer starkt, även om det sker från en låg nivå. Tillväxten beror på framför allt på ökat intresse från olje- och gasindustrin.

Försvars- och flygsektorn minskade. Denna marknad fluktuerar men en återhämtning väntas mot slutet av året.

Orderingången påverkas starkt av implementeringen av IFRS 15. Utan effekterna av denna hade orderingången legat på 1519 miljoner NOK, vilket motsvarar 16 procents ökning. men på grund av att IFRS 15 tillämpas hamnade den i stället på 1335 miljoner NOK.

EBIT för Q4 2018 var 42,3  (53,1) miljoner NOK. EBITDA var 54,6 (56,9) miljoner NOK. Siffrorna påverkas negativt av köpet från API Technology Corporation.

Vinsten efter skatt hamnade på 27,7 (29,6) miljoner NOK.

Comments are closed.