Rekordmånga gymnasieelever till öppet hus

För andra året i rad anordnas i morgon Future Friday i Kista, ett arrangemang som möjliggör för gymnasieelever att bekanta sig med Kistas ICT-företag. I år är intresset att delta rekordstort. Bakom arrangemanget ligger KTH, Stockholms universitet, ett flertal branschorganisationer samt IT-företagen i Kista och Stockholm.

Syftet med Future Friday är att låta gymnasieelever uppleva Kista Science City och inspireras till ett framtida yrkesval inom IT och telekom. Förra året deltog ett hundratal ungdomar. I år har intresset ökat mycket stort och man räknar med att fler än tusen gymnasieelever kommer att delta under dagen.
Under dagen får ungdomarna möjlighet att besöka många av Kistas olika verksamheter, gå på seminarier, besöka företag och delta i spännande demonstrationer av nyskapande tekniska lösningar.
Den övergripande anledningen till initiativet är att konkret motverka en framtida brist på högutbildad kompetens inom IT/ICT för att säkra tillväxt och på sikt Sveriges världsledande position som IT-nation. Dagens samhälle bygger till stor del på innovativa lösningar inom ICT och för att klara framtida forskning och tillväxt är behovet stort av löpande försörjning av välutbildad kompetens till företagen. För att förhindra att utvecklingen stannar av behövs ännu fler studenter, lärare, forskare, arbetstagare och entreprenörer. Genom att inspirera gymnasieelever till att söka till de högre ICT-utbildningarna vid universiteten i Kista inkluderas nu alltså elever och deras lärare genom Future Friday till att vara en del av den visionen.
Deltagande företag och organisationer är Ericsson, Scania, National Semiconductor, Movinto Fun, HiQ, Interaktiva Institutet, Chas Visual Management, Trust Solution´s, Intize, BioServo Technologies, GlobalMediaBank, IBM, Steria, Elektroniktidningen, KTH ICT – KTH skolan för Informations- och kommunikationsteknik, Stockholms universitet DSV – Institutionen för data- och systemvetenskap, IT&Telekomföretagen, Transfer, Kista Science City AB, Stockholm IT Region, Sting, iPack, SPIDER och Mobile Life.

Comments are closed.