Reklamskyltarna stör

En oroväckande trend har visat sig i och vid infarter till svenska städer. Stora reklamskyltar avger mer radiostörning än tillåtet.

 

Foto: Elsäkerhetsverket

– När man sätter upp en sån här komplex produkt, som består av många olika delar, gäller det att ägaren har koll på att alla kraven som finns är uppfyllda. Så verkar inte vara fallet, säger Henrik Olsson, elinspektör vid Elsäkerhetsverket.

Det har visat sig att det finns problem på i stort sätt alla stora reklamskyltar som Elsäkerhetsverket har gjort tillsyn på. Det är EMC-problem som kan bli allt större i framtiden om inget görs.

Många av Sveriges kommuner har en stor reklamskylt vid infarten till centralorten eller vid kommungränsen som används för att annonsera om kommande evenemang eller bara hälsa oss välkomna.

Gemensamt för dessa stora reklamskyltar, förutom att de ger oss information, är att de fyller luften runt omkring med radiovågor. Mer än tillåtet. I rapporten ”Reklamskyltars EMC-egenskaper – Risker för radiostörningar ” som nyligen blev klar har tio reklamskyltar utspridda i Mellansverige testats. Ingen av de testade reklamskyltarna uppfyller alla de krav som finns på EMC-området.

– Alla som sätter en produkt på marknaden har samma krav på sig. Givetvis blir det till en början billigare om man då tar en genväg och inte följer alla bestämmelser, säger Martin Gustafsson, inspektör för avdelningen för produkter vid Elsäkerhetsverket.

Oftast utövar han tillsyn på betydligt mindre produkter men tillsammans med en kollega har de med mätutrustning åkt runt i Mellansverige under året. De upptäckte att även om varje komponent i sig, i en stor reklamskylt, kan vara godkänd så gör sammanhanget att det uppstår radiostörningar som inte är tillåtna.

– Det är viktigt att tänka på EMC från början när man konstruerar reklamskyltar. Det blir dyrt och kan bli en massa jobbig publicitet annars, säger Henrik Olsson.

Det är inte lätt att ”bygga bort” felen när väl den stora reklamtavlan står på plats. Det kan bli mycket dyrt, menar Elsäkerhetsverket. Antagligen handlar det om okunskap hos beställaren om gällande EMC-krav. För att säkerställa så att vi får bättre reklamskyltar är ett bra tips att beställaren börjar med att ställa krav på att produkten uppfyller de svenska kraven.

En av anmälningarna som kommit in till Elsäkerhetsverket är från en åkerifirma som menade att deras kommunikationsradio stördes ut när de åkte förbi en specifik plats. Mycket riktigt visade det sig vara otillåtna värden vid denna reklamskylt, som inte följer EMC-kraven som finns. I andra fall har bilister rapporterat om problem där bilradion störts när de åkt förbi skyltar.

– Det verkar vara så att många beställare köper in skyltmoduler och bygger sedan in dessa i egna lådor. Tillsammans blir det då en annan effekt än om varje modul hade varit var för sig, säger Henrik Olsson och fortsätter.

– De här ”gammaldags” skyltarna där man klistrar upp affischer kommer säkerligen i framtiden bli digitala tavlor. Och monteras dessa reklamtavlor nära hus är det risk för mer radiostörningsproblem om de inte följer EMC-kraven. Jag ser en risk här.

I rapporten går att läsa att både nivåerna och karaktären på signalerna är väldigt lika för alla uppmätta skyltar. Det ligger därför nära till hands att tro att marknaden domineras av några få tillverkare som alla bygger på liknande sätt.

– Jag hoppas inte att det kommer bli vanligt med störningsärenden på grund av reklamskyltar. I så fall finns risk för att många tolkar reklamskyltar som något negativt och kunder undviker att annonsera och därmed förknippas med radiostörningar. Det går alldeles utmärkt att bygga reklamskyltar som håller sig inom EMC-kraven, avslutar Henrik Olsson i ett pressmeddelande.

Comments are closed.