Redaktionsbrev nr 4 2011

Danderyd 2011 03 15

Täckningen av mobilt bredband blir allt bättre i takt med en snabb utbyggnad på många orter och leveranserna av materiel för basstationerna är omfattande. Det leder till ett stort behov av ny utrustning för att mäta, såväl vid utveckling som vid installation och service. Systemen har blivit alltmer komplicerade eftersom de arbetar med en kombination av GSM, EDGE, HSPA, HSPA+ och även LTE.
I Elektronik i Norden nr 4 kommer vi att beskriva olika instrument för att analysera olika modulationstyper, på labbänken och i fält, och även testa LTE-system i slinga (”closed loop”) och MIMO, dvs överföring via flera sändare och/eller mottagare. Kontakta mig om du vill bidra med idéer eller kanske en artikel. Ring +46 8 622 55 11 eller maila på gunnar@elinor.se
Passiva komponenter, elmekanik och kontaktdon. I Elektronik i Norden nr 4 samlar vi allt det här i en gemensam temasektion. Det handlar naturligtvis mycket om miniatyrisering och integration, men det finns också utrymme för en del om säkerhet och nya standarder. Optisk överföring ökar i användning och kontaktdon med inbyggt optiskt/elektriskt gränssnitt löser problem i krävande miljöer. Göte Fagerfjäll håller i temasektionen och tar gärna emot tips och förslag till artiklar. Han nås på +46 8 715 72 19 eller gote@elinor.se

Med vänlig hälsning

Gunnar Lilliesköld
gunnar@elinor.se

Glöm inte att prata annonser med Tommy Jägermo +46 8 540 865 12 eller Kim Edenbro +46 8 511 766 55.

Fakta:
EiN nr 04, utgivning 15/4, annonsmaterial 28/3

Comments are closed.