Redaktionsbrev nr 2. 2012

Danderyd 31 januar 2012.

Det bliver lidt lysere for hverdag, vi må så bare håbe, at det også gælder verdensøkonomien.
Hvad elektroniksiden angår er der fuld fart på,  med forberedelserne  på blandt andet indenfor
Embedded World i Nünberg, SEE-messen i Kista og Elektronik i Norden nr. 2. I denne udgave har vi som sædvanligt to specialområder, plus embedded og radioteknik.

Displayer og optokommunikation fortsætter med at udvikle sig hurtigt. Blandt alle de områder som optoelektronikken dækker frem for alt telekommunikation som SHD der kan erstattes af OTN gennem fiberoptisk kommunikation. En anden stor forandring er at glødelamperne kan erstattes af
lysdioder. Dette stiller nye krav på drivkredsenes udformning og på ny måleteknik. Har du flere ideer omkring optoelektronik, kontakt Gunnar Lilliesköld på +46 8 622 55 11 eller på gunnar@elinor.se

EDA-konstruktionsværktøj fortsætter at udvikle sig på flere måder. Ser vi f.eks. på FPGÅ-området . ser vi f.eks. FPGA-området ser vi oftere hvorledes komponentproducenterne forenkler arbejdet konstruktøren med domænespecifikke ”kit” . Der findes alt. fra EDA-værktøj til ”nøglefærdigekort” kort.. Og i takt med at  komponenterne bliver mere og mere komplette, med ”hårde” processorer etc, bliver også ” kiten” mere omfattende. Men vi ser også på andre nye EDA.-værktøjer, men også på lavpriscærktøjer for ASIC-konstruktion.
 Hvis du vil diskutere EDA kontakt, mig på tlf. 046 8 715 72 19 eller gote@elinor.se

Vi har som sædvanlig faste temasektioner der behandler Radioteknik og Embeddedteknik.
Kontakt Gunnar Lilliesköld på +46 8 622 55 11 eller gunnar@elinor.se hvis du vil diskutere radioteknik, eller mig på +46  8 715 72 19 eller gote@elinor.se hvis du vil diskutere embeddedteknik.

Med venlig hilsen

Göte Fagerfjäll

Glem ikke at tale annoncering med vor danske agent Firma ”salgskonsulenterne” ved Mogens Fogh tlf. 56 87 06 90 email: salgskon@post10.tele.dk.

Meddelelse fra annonceafdelingen:
Når Elektronik i Norden nr. 2. når læserne er der mindre end to måneder til årets store begivenhed S.E.E. Hvis du eller ikke er udstiller på S.E.E. i april så vær opmærksom på, at Elektronik i Norden
læses af flere end 25.000 modtagere der følger med i hvad der sker på messegulvet i Kista. Gå ikke glip af at annoncere for dine tjenesteydelser og produkter.

Nummer 3 der udkommer i marts er helt sikkert vores store messeudgave med en stor specialsektion om messen, måske er der mulighed allerede i nr. 2  at du kan fortælle hvad du viser på messen.

Vi kommer mere tilbage om vort store messenummer i Elektronik i Norden nr. 3 og også om vores 20 års jubilæumsnummer i Elektronik i Norden nr. 4.

Comments are closed.