Redaktionsbrev nr 18 og 19

Danderyd 2009 11 04

For nylig præsenterede Malcolm Penn, som driver analysevirksomheden Future Horizons, en meget positiv rapport over halvlederindustrien. Selvom hans prognoser, stammer fra forskellige sider, sker der nu en hurtig indhentning, således at nedgangen i sammenligning 2008 kun bliver 10 procent, trods en meget stor tilbagegang. Prognosen for næste år er +22 procent og i 2011 ventes yderligere fremgang i halvledersalget. Malcom Penn har dog identificeret et problem i den almene mistro der fortsat er. Hans råd er sats nu.

En massiv halvlederopgang burde indebære, at den øvrige elektronik får fremgang, før eller senere. Så den elektronikvirksomhed der vil markedsføre sig nu, har chancen for at være rigtig godt rustet når markedet får fremgang.

Vi nærmer os den sidste udgivelse for i år. Elektronik i Norden nr. 18/19. byder på fire temasektioner der handler om sensorer og mikromekanik, strømforsyning og produktion. Anvendelsen af sensorer øger i alle sammenhæng. F.eks. en moderne bil som kan bestå af elektronik i størrelsesorden 20 procent eller mere. Der kommer også nye sensorer af en helt ny slags på markedet og trådløse sensorer er et voksende områder. Hvis du vil bidrage med artikel, eller artikel opslag, så kontakt gerne Göte Fagerfjäll +46 8 715 72 19 eller gote@elenor.se Som vanligt vil årets sidste udgave indeholde en frisk rapport fra den store halvlederkonference IEDM i USA.

Vi rapporterer også om den europæiske halvlederproduktion og om svensk forskning inden for området. Jeg tager mig af temasektionen for halvlederteknik. Forudsætningerne for produktionsteknik ændres hele tiden og mange stiller sig spørgsmålet hvor skal jeg producere: I Sverige, i øststaterne eller i Asien? Vi vil tage op fordele og ulemper i produktionstemaet, der bl.a. vil handle om hvorledes man bedst flytter produktionen fra et sted til et andet. Jeg er åben for diskussion og til forslag til artikler. Mail til gunnar@elinor.se eller ring på +468 622 55 11. Strømforsyning er det fjerde tema i Elektronik i Norden nr.18/19. For en producent gælder det om at følge alle direktiver der findes i Europa, f.eks. EUP-direktivet. Men de som eksporterer må følge eksempelvis de direktiver der gælder i USA. Og medicinsk brug stiller specielle krav. Batterier som energikilde bliver mere og mere almindelig og Göte Fagerfjäll, +46 8 717 72 19, gote@elinor.se modtager ger information om dette højaktuelle emne.

I Elektronik i Norden nr. 18/19. publicerer vi oversigten ”Nordens leverandører af produktionsudrustning”. Kontakt Anette Hammerström på +46 8 445 20 71 eller anette@elinor.se hvis du vil være med, men ikke fået påmindelse om at opdatere informationen.

 

Med venlig hilsen
Gunnar Lilliesköld

Ved annoncering fra Sverige, Norge eller Finland kontakt Tommy Jägermo (+46 8 540 865 12)
Eller Kim Edenbro (+46 8  511 17 66 55). Ved annoncering fra Danmark, kontakt vor danske agent
Firma ”salgskonsulenterne” (+45 56 87 06 90). For øvrige internationale kontakter, kontakt Tommy Jägermo

EiN  Deadline  Udkommer
EiN nr 18/19   27/11  18/12
EiN nr 1  2010-11/1  2010-29/1

Comments are closed.