Redaktionsbrev nr 12

Danderyd september 2009

Efter en katastrofal vår och en osäker sommar ser det ut som om ekonomin är på väg uppåt. Det gäller inte minst elektronikindustrin, där en del signaler (läs till exempel David Manners analys i nummer 11 av Elektronik i Norden) pekar mycket brant uppåt.
Vi fortsätter ändå att slå samman nummer året ut. Det innebär att också nr 12/13 kommer att ha fyra temasektioner, plus det stående mjukvarutemat.

Vi börjar med SoC – system på chip. Mindre geometrier och fler IP-block är en ganska bra sammanfattning av vad som händer på SoC-sidan. Det ryms helt enkelt otroligt mycket på ett chip i 32 nm (eller t o m 28 nm). Det ställer förstås allt större krav på konstruktion och verifiering, inte minst verifiering av IP-block. Vi tittar också på SoC i programmerbar logik. Kontakta mig (gote@elinor.se eller +46 8 715 72 19) om du vill diskutera SoC.

Störning/avstörning är viktigt i allt från industrielektronik till fordonselektronik. En personbil innehåller till exempel mängder av utrustning som kan störas eller störa. Vi kommer också att granska ny teknik för att kartlägga störningar, inte bara med avseende på störnivåer utan även karaktären på störningarna. Dessutom tar vi upp fenomenet avsiktliga störningar och vart dessa kan leda. Om du har något att bidra med i EMC-väg, kontakta gärna Gunnar Lilliesköld via mail, gunnar@elinor.se, eller ring +46 8 622 55 11.

I temat trådlös teknik tar vi en titt på hur RFID-tekniken fortsätter att utvecklas. Temat innehåller bland annat ett reportage från ett företag som arbetar intensivt med utveckling av radiolösningar för andra företag. Deras affärsmodell skiljer sig helt från andras. Vi kommer också att se på en intressant, ny utvecklingsväg som håller på att ta form. Gunnar Lilliesköld, +46 8 622 555 11 eller gunnar@elinor.se, är vaken för förslag till artiklar eller tekniska, gärna applikationsinriktade underlag.

Kopplingen mellan elektronik/mekanik blir allt tätare och allt viktigare. Det märks inte minst i mobiltelefoner där touch-sensorer som känner av tryckkraft och ger mekanisk återkoppling ser ut att vara nästa steg. Detta tillsammans med accelerometrar och gyron ger nya intressanta styrmöjligheter som inte bara gäller telefoner. Vi ser också hur mer avancerad design gör det svårare att klara elektronikens utrymmesbehov och kylning. Då gäller det att samkonstruera på ett tidigt stadium. Kontakta mig (gote@elinor.se eller +46 8 715 72 19) om du vill diskutera elektronik/mekanik.

Och som vanligt har vi minst en artikel i mjukvarutemat.

 

 

Göte Fagerfjäll

Glöm inte att tala annonser med
Tommy Jägermo (+46 8 540 865 12)
eller Kim Edenbro (+46 8 511 766 55) för annonsering i Sverige, Norge eller Finland. För övriga länder, kontakta Tommy Jägermo.

Utgåva  Materialdag  Utgivningsdag
EiN nr 12/13   4/9  25/9
EiN nr 14/15  2/10  23/10

Comments are closed.