Redaktionsbrev nr 11

Danderyd 10 juni 2009

Sommaren närmar sig och kylan sveper in medan regnet droppar utanför. Men snart väntar förhoppningsvis värme, sol och inte alltför iskalla bad. Litet solglimtar börjar vi se inom branschen och förhoppningsvis håller vi nu på att lämna den djupaste svackan. Allt fler rapporter talar om en återhämtning under året.
Vi fortsätter med att slå samman nummer under hösten och skjuter utgivningen av första höstnumret, nr 11, till den 4 september. Därefter ger vi månadsvis ut numren 12/13 (med utgivning den 25/9), 14/15 (23/10), 16/17 (20/11) och 18/19 (18/12).
Efter sommaruppehållet kommer vi att ha mycket att rapportera i ett matnyttigt nr 11.
Vi kommer att ha två temasektioner i detta nummer. Den ena är displayer. Displaytekniken blir allt viktigare och vanligare. Vi ser hur inte bara en utan ibland flera displayer ingår i utrustning för industriellt, medicinskt eller militärt bruk. Och det gäller att välja rätt teknik för rätt sammanhang, med avseende på ljusstyrka, kontrast, bildvinkel, känslighet för infallande ljus förutom hållbarhet och miljötålighet. Kontakta gärna mig, gunnar@elinor.se, +46 8 622 55 11, om du har tips på forskningsresultat eller artiklar med en teknisk, applikationsinriktad inriktning.
Det andra temat i Elektronik i Norden nr 11 är industriella embeddedsystem. Göte Fagerfjäll, gote@elinor.se, +46 8 715 72 19, tar i sin sektion fasta på att Industriella embeddedsystem numera är betydligt mera synliga och tillgängliga än tidigare. Avancerad grafik och snabb kommunikation är närmast självklarheter. Men kommunikation och ökad komplexitet innebär också att systemen blir känsligare för intrång.
Ett ökat säkerhetstänkande är nödvändigt. Göte Fagerfjäll, gote@elinor.se, +468 715 72 19, tar en titt på såväl små enkortssystem som stora embeddedsystem, baserade på till exempel ATCA.
Tag gärna kontakt med mig eller Göte Fagerfjäll före sommaren om du vill bidra med artiklar eller har artikeluppslag eller synpunkter. Och när det gäller din marknadsföring kan det vara bra att redan nu planera för höstens annonsering genom att kontakta Tommy Jägermo eller Kim Edenbro.

Trevlig sommar

 

 

Gunnar Lilliesköld

Glöm inte att tala annonser med
Tommy Jägermo (+46 8 540 865 12)
eller Kim Edenbro (+46 8 511 766 55) för annonsering i Sverige, Norge eller Finland. För övriga länder, kontakta Tommy Jägermo.

Utgåva  Materialdag  Utgivningsdag
EiN nr 11   14/8  4/9
EiN nr 12/13  4/9  25/9

Comments are closed.