Redaktionsbrev nr 11 2011

Danderyd november 2011

Vintern är nog på väg, även om vädret verkar lika osäkert som den internationella ekonomin. Något som i alla fall är säkert är att Elektronik i Norden nr 11 är på gång och att det är hög tid att titta på innehållet.

Som vanligt har vi två specialområden, plus embedded och radioteknik.

Halvledarteknik är som vanligt ett område som utvecklas i våldsam hastighet. IEDM är världens viktigaste konferens om framtida halvledarteknik och vi ger en färsk och riklig rapport från denna vetenskapligt inriktade konferens. Vi kommer också att skriva om utvecklingen inom kiselkarbid, svensk MEMS-tillverkning och europeisk halvledarforskning.

Kort sagt blir det ett temainnehåll som visar verklig spetsteknik inom halvledarområdet. Kontakta Gunnar Lilliesköld om du vill diskutera ämnet eller har ytterligare förslag till artiklar. Ring honom på tel +46 8 622 55 11 eller sänd ett mail till gunnar@elinor.se

Strömförsörjning är också ett område som får allt större fokus. Minskade förluster är idag ett nyckelord och den verkningsgrad som ansågs acceptabel för några år sedan är idag otänkbar. Vi tar en titt på en del konstruktionsexempel och dessutom på ett par nyheter från högspännings- och högströmssidan. Där kan en fraktion av en procent göra stor skillnad.

Kontakta mig på +46 8 715 72 19 eller gote@elinor.se om du vill diskutera ämnet eller bidra med egna artiklar.

Vi har som vanligt fasta temasektioner som behandlar Radioteknik och Embeddedteknik. Kontakta Gunnar Lilliesköld på +46 8 622 55 11 eller gunnar@elinor.se om du vill diskutera radioteknik, eller mig på +46 8 715 72 19 eller gote@elinor.se om du vill diskutera embeddedteknik.

Med vänlig hälsning

Göte Fagerfjäll
gote@elinor.se

Glöm inte att prata annonser med Tommy Jägermo +46 8 540 865 12, tommy@elinor.se eller Kim Edenbro +46 8 511 766 55, kim@elinor.se

Fakta:
EiN nr 11, utgivning 16/12, annonsmaterial 28/11

Information från annonsavdelningen. Missa inte att synas i årets sista nummer om ditt specialområde är halvledare eller strömförsörjning. Det är extra viktigt att synas i rätt sammanhang när läsarnas intresse är som störst.

Påminner också om att 2012 års broschyrer nu är ute, det finns pengar att tjäna på att vara ute i tid med sin annonsbokning.

Comments are closed.