Rasar över ny kemikalieskatt

Som Elektronik i Norden rapporterade om i mars (länk) upprörs elektronikbranschen över den nya kemikalieskatt som föreslås läggas på vitvaror och annan elektronik (8 kronor per kilo för vitvaror och 120 kronor per kilo för annan elektronik – i båda fallen med ett tak på 320 kr per vara).

Förslaget är nu ute på remiss och branschorganisationen Svensk Elektronik menar att förslaget på kemikalieskatt på viss elektronik (SOU 2015:30) riskerar att drabba tillväxt och innovationskraft i Sverige utan att leda till önskade miljöförbättringar.

”Det är viktigt för branschen att agera och påverka i denna fråga”, skriver Svensk Elektronik och har nu lämnat ett yttrande på förslaget till regeringen.

– Elektronikindustrin i Sverige jobbar redan hårt med miljöfrågorna och vill fortsätta att bidra till en bättre och säkrare miljö, men skatteförslaget som lagts hotar att ge sänkt konkurrenskraft snarare än bättre miljö. Det är mycket viktigt med harmonisering och samverkan inom EU, på det sättet kan vi nå bättre resultat i en allt mer globaliserad värld. Straffskatten riskerar snarare att hindra utvecklingen av innovativa lösningar på våra globala utmaningar där elektroniksystemen ofta är en avgörande faktor, säger Maria Månsson, ordförande i Svensk Elektronik i ett pressmeddelande.

Comments are closed.