Ras för Nokia

Världens största mobiltelefontillverkare överraskade med ett negativt resultat på 469 miljoner euro för sitt tredje kvartal.

Börsfallet uppgick igår till hela 11 procent, en effekt av att marknaden hade väntat sig en vinst på 427 miljoner euro i stället för en förlust. Och omsättningen stannade på 9 810 miljoner euro vilket skall jämföras med analytikernas förväntning på i snitt 10 014 miljoner euro.
Resultatet, minus 426 miljoner euro, är belastat med jämförelsestörande poster på minus 1 167 miljoner euro, varav 908 miljoner avser goodwillavskrivning i det problemtyngda Nokia-Siemens Networks. Problemen här överskuggade de tecken på en återhämtning i mobiltelefonmarknaden som nu märks.
Mobiltelefonerna står för 70 procent av Nokias omsättning.

 

Comments are closed.