Rakel pallade Dagmar

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) meddelar att telekommunikationssystemet Rakel, som bland annat används av Sveriges så kallade blåljusmyndigheter, klarade sig relativt oskadd under stormen "Dagmar".

– Nu har vi sett vad Rakel går för i mycket hårt väder, säger Rakels verksamhetschef Stefan Kvarnerås på MSB och syftar på stormarna som var över nyåret. Vi är nöjda med resultatet. Trots de kraftiga påfrestningar som de senaste stormarna innebar håller Rakel. Men vi nöjer oss inte med detta, säger han i ett pressmeddelande.

Det blev vissa driftstörningar i nätet och därför pågår nu ett analysarbete, dels internt inom Rakelverksamheten, dels hos MSB:s underleverantörer av el och transmission. När det är klart kommer alla analyser sammanställas för att få en korrekt bild av orsakerna bakom störningarna.

Det MSB nu ska göra är att utifrån analysen bygga bort eventuella egna brister och tillsammans med myndighetens underleverantörer inom el och transmission arbeta för att minimera effekterna nästa gång. Detta kan komma att leda till mer reservkraft till basstationer, se över valda transmissionslösningar för att se om vald arkitektur ska förändras och se över möjligheten att få elleveranser till anläggningarna prioriterade. Samtidigt ska lärdom från stormen döpt till "Emil" över södra Sverige tillvaratas, då den passerade – i det här sammanhanget – närmast obemärkt.

Comments are closed.