Radioseminarium 19 maj

Vi återkommer här med en kompletterad notis om det radioseminarium som ÅF genomför den  19 maj i ÅF-huset i Solna. Tyngdpunkten ligger på spektrumutnyttjande och störningsproblematik.

Vad kan vi förvänta oss på framtidens frekvensband? Amela Hatibovic Sehic från Post och telestyrelsen ger sin syn på frågan i ett föredrag om hur internationellt och regionalt spektrumarbete går till och en redogörelse från senaste WRC – World Radio Conference.  WRC är Internationella Teleunionens (ITU) konferens om radiospektrum.
Preeti Nagarajan, vice president, Ericsson, berättar sedan om den senaste utvecklingen inom 5G-teknologin.
I ett tidigare reportage i Elektronik i Norden beskrevs den besvärliga situation som uppstod då GSM-R, järnvägsnätets eget radiosystem, stördes av mobiltelefoni. Jonas Lindh, Trafikverket, berättar om hur man har löst problemen för att möjliggöra kommunikation via GSM-R och mobilsystemen. Han kommer också att beskriva vad som kommer att hända längs våra järnvägar under de kommande åren, efter tiden med GSM-R.
Under radioseminariets eftermiddag demonstrerar Post och telestyrelsen sitt fordon för störningslokalisering och mätning på frekvensbanden.
Rohde & Schwarz visar och presenterar utrustning för mätning, mottagning och signalspaning.
Stefan Bengtsson och Morgan Hjelm, från Amtele, visar och presenterar produkter inom radar, EW/SIGINT och radiokommunikation.
Johan Bergström, Anritsu, berättar om spektrummonitorering och identifiering av störkällor, samt demonstrerar fjärrstyrda inhämtningssystem.
Dagen avslutas av att Gunnar Westling och Martin Trossing, från MTT Design and Verification AB, visar produkter från CRFS, vilka bygger på nytänkande inom pejl- och signalanalys. Deras RFeye är en mjukvarubaserad mottagare för bland annat marina och luftburna plattformar.
Anmälan görs på www.afconsult.com/radioseminarium .

 

Comments are closed.