PTS blockauktion avslutad

Den relativt odramatiska PTS auktionen för blocktillstånd i 28 GHz-bandet är avslutad. HI3G Access, Net4Mobility och TeliaSonera Networks vann tillstånd till ett totalt värde av cirka 900 000 kronor som tillfaller statskassan. Tillståndstiden är 15 år. Auktionen omfattade totalt 18 frekvensblock om 2×28 MHz.
– Ökningen av mobilt bredband under senare år gör att operatörerna behöver ha tillgång till hög överföringskapacitet till och från basstationer. 28 GHz-bandet är lämpligt för detta. Därför är det glädjande att frekvenserna nu kommer ut på marknaden, säger PTS generaldirektör Marianne Treschow.

Auktionen genomfördes via krypterad e-post i två steg. I steg 1 fördelades antalet block bland budgivarna genom en så kallad klockauktion, vilket innebär att samtliga block säljs till samma pris. Jämvikt mellan budgivarnas efterfrågan och antalet tillgängliga frekvensblock uppnåddes i första budrundan. Priset blev 50 000 kronor per block.
I steg 2 av auktionen bestämdes var i bandet budgivarnas block ska placeras. Det skedde genom att budgivarna lämnade ett slutet bud i en omgång. Den budgivare som la högst bud fick välja placering först. Budgivarna valde placering i följande ordning: TeliaSonera Networks, Net4Mobility (Tele2 och Telenor), HI3G (3).

Comments are closed.