Programmet klart för Nordic Test Forum

Årets konferens äger rum 28 och 29 november på hotell Sokos i Vantaa, nära Helsingfors flygplats. Det är tredje gången Nordic Test Forum hålls i Finland.

 

– Vi kan se fram emot en klart intressant huvudtalare, som är en lokal expert inom IoT, säger Mick Austin, som arrangerar konferensen. Dessutom kommer en rad intressanta presentationer från industriella användare, särskilt vad gäller LEAN-tester.

Huvudtalare är Jaako Ala-Paavola, chefstekniker för embedded och IoT hos Etteplan. Han kommer att tala om test av IoT-komponenter under rubriken ”20 miljarder uppkopplade enheter, hur man skall testa dem alla – eller inte alls testa?”.

Under de senaste årens NFT, i Malmö, Tallinn respektive Vilnius, har ett 70-tal professionella ingenjörer, tekniker och chefer deltagit.  Deltagarna är nyckelpersoner inom industrin samt leverantörer av test- och mätutrustning.
Anmälan kan göras till http://nordictestforum.org/registration. Arrangörerna påpekar att i år måste hotellreservationer göras direkt hos hotellen.

NFT etablerades under TestForum 2001. Då hade en grupp från den norska elektronikindustrin avslutat ett tioårigt projekt kring ämnet produktionstest och deltagarna önskade behålla nätverket. Till det kom att den brittiska industrins representanter från TestForum fanns på plats på konferensen. Man fann att det nordiska behovet av en testkonferens kunde täckas av en liknande organisation.

Medlemskapet i NTF är gratis. läs mer på http://www.nordictestforum.org

Comments are closed.