Programmerbart för intelligenta bilar

Steget från en simulerad motormodell till en färdig implementering kan förenklas med hjälp av programmerbara SoC-kretsar, t ex Zynq från Xilinx. Giulio Corradi och Tom Hill från Xilinx beskriver här ett komplett modellbaserat konstruktionsflöde.


Från simulering till prototyp till produktion
Läs mer..

Läs temaartiklarna om FPGA/ASIC/SoC

Ladda ner instrumentöversikten

Klicka här för att prenumerera på
Elektronik i Nordens Nyhetsbrev

Läs nyhetsbreven på webben

Comments are closed.