Produktionslyftet stärker Orbit One

Orbit One, som i fler år har arbetat med lean production, tar nu hjälp av Produktionslyftet. Bakom Produktionslyftet står KK-stiftelsen och den statliga myndigheten Vinnova.

– Med Produktionslyftet breddar vi tänkandet och implementerar Lean-tänkandet på hela företaget. Jag skulle egentligen vilja kalla det Lean Enterprise för nu handlar det om alla flöden inom företaget, allt från prognoser och inköp till produktion och after sales, berättar produktionschef Ulf Karlsson.
Produktionslyftet tillämpar en standardiserad och väl utprovad process som pågår i arton månader. En coach utses i samråd med företaget och genomför utbildningar för att introducera och stimulera nya, effektivare arbetssätt och metoder.
– Två projektledare hos Orbit One kommer nu att utbildas i Produktionslyftet, för att sedan i sin tur implementera och utbilda övriga personalen. Därefter är det ett ständigt pågående arbete med att finna förbättringar och effektiviseringar som gör att vi kan producera våra kunders produkter på ett optimalt sätt, både kostnads- och kvalitetsmässigt, berättar Ulf Karlsson.

 

Comments are closed.