Processtyrning och smarta elnät i topp

Områden där det kommit särskilt många nya standarder från SEK Svensk Elstandard under 2014 är inom industriell processtyrning, smarta elnät, medicinteknik och larmsystem. Och, som vanligt, är också området för fiberoptik och optokablar väl representerat, konstaterar organisationen.

– En preliminär sammanställning visar att antalet fastställda svenska standarder på elområdet var 448 stycken under 2014, säger Thomas Korssell, vd på SEK Svensk Elstandard, den organisation som fastställer och ger ut svensk standard inom el och elektronik.  

– Men då ingår också reviderade standarder och separata tillägg, förtydligar, han.

– Åttio procent av de här fastställda standarderna är egentligen internationella IEC-standarder som genom samarbetet med CENELEC antagits som europeisk standard – och som därför utan att ändras fastställs som nationell standard i 33 Europeiska länder, säger Thomas Korssell, och tillägger att de övriga tjugo procenten till största delen är rent europeiska standarder, där det inte funnits något intresse utanför Europa. Bara en procent är helt svenska, utan internationell eller europeisk bakgrund. Bland dem märks den nya SS 437 01 02 med vägledning för elinstallationer.

Comments are closed.